Jármű ideiglenes kivonásának meghosszabbítás

A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítás szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben tartó - aki egyben a jármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik -, az ideiglenes forgalomból kivonás időtartama alatt, elektronikus úton kérelmezze a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának, maximum 6 hónapos időtartamra történő, meghosszabbítását.

Kulcsszavak: jármű ideiglenes kivonásának meghosszabbítása, ideiglenes kivonás meghosszabbítása, kivonás meghosszabbítása, ideiglenes kivonás, gépjármű kivonásásának meghosszabbítása

Forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítását elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

A jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának meghosszabbítása teljes körűen intézhető elektronikusan.

Az űrlap kitöltésével a forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben tartó - aki egyben a jármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik lehetősége van a járműi forgalomból történő ideiglenes kivonását meghosszabbítani.

Az űrlapon meg kell adni a gépjármű adatait és a forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbításának időtartamát, amit kétféleképpen adhat meg a kérelmező:

A forgalomból kivonás időtartamának meghosszabbítására a kérelem benyújtásának időpontjától kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a 6 hónap attól az időponttól kezdődik, amikor a kérelem benyújtásra kerül, tehát a maximális 6 hónapos időtartam a meghosszabbítás esetén nem minden esetben lehetséges.

A kérelem kitöltése során a rendszer automatikusan ellenőrzi a kérelem jogosultságát, az elektronikus ügyindítás feltételeinek meglétét. A kérelem csak a sikeres ellenőrzést követően, és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után nyújtható be. A sikeres benyújtást követően a forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása automatikusan megtörténik.

Az ideiglenes kivonás lejáratát követően a jármű automatikusan visszahelyezésre kerül a forgalomba, amennyiben a forgalomba helyezést megelőzően a forgalomból kivonás meghosszabbítására nem kerül sor.

Az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően a forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása azonnal megtörténik, ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, és a forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben tartó egyben a gépjármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik (a jármű tulajdonosa, üzembentartója és a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező érintett ugyanaz a személy).

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2300 Ft, amit elektronikus ügyintézés esetén a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni. A befizetésről kérésre elektronikus fizetési bizonylat kerül kiállításra, amelyet letölthet a felületen keresztül.

Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kivonás kezdő dátuma

A forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet korábbi a kérelem benyújtásának időpontjánál.

A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet későbbi, mint a forgalomból kivonás lejártának az időpontja. Ellenkező esetben már csak az ideiglenes forgalomból kivonás kezdeményezésére van lehetőség. Az elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a kezdő időpont a kérelem benyújtásának időpontja.

Kivonás meghosszabbítása

A  kivonás lejárta előtt lehetőség van a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának meghosszabbítására. A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbításának (elektronikus) ügyintézése hasonló a forgalomból történő ideiglenes kivonáséhoz.

Kivonás és annak meghosszabbítása közötti különbség

A forgalomból kivonás és annak meghosszabbítása között az a különbség, hogy a meghosszabbításnál elmarad a jármű automatikus forgalomba helyezése, mert azt a lejárat előtt ismét kivonják a forgalomból, ezért a nyilvántartásban a forgalomból kivonás, nem szakad meg, folyamatos marad.

A jármű automatikus forgalomba helyezését követően már nincs lehetőség a forgalomból kivonás meghosszabbítására, mert akkor már a jármű forgalomban van. Ebben az esetben a nyilvántartás tartalmazza a forgalomból kivonás és a forgalomba helyezés tényét is.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról,

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

EKTFO