Közös Beléptetési Okmány ellenőrzése

Behozatali forgalomban harmadik országból érkező, nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó eljárás, melyek esetében ismert vagy felmerülő kockázat alapján fokozott hatósági ellenőrzés elvégzése szükséges.
„Okmány- vagy iratellenőrzés”: a szállítmányt kísérő kereskedelmi okmányok, illetve adott esetben a takarmány- vagy élelmiszerjog által előírt dokumentumok vizsgálata. 
„Azonossági vizsgálat”: szemrevételezéses ellenőrzés annak megállapítására, hogy a szállítmányt kísérő bizonyítványok vagy egyéb okmányok megegyeznek-e a szállítmány címkéjével és tartalmával..​

Kulcsszavak: Közös Beléptetési Okmány ellenőrzése

Behozatali forgalomban címzett takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó vagy képviselője
vasúti, közúti, vízi és légi szállítmánynál a fuvarozó szállítmányozó, illetve annak megbízottja, postaforgalomban a nemzetközi postahivatal, utasforgalomban az utas
köteles a vizsgálatra bejelentést tenni.

A szállítmányokért felelős vállalkozóknak a szállítmány várható érkezése előtt egy munkanappal értesíteni kell az illetékes hatóságot az EU Bizottság erre a célra kialakított elektronikus rendszerén (TRACES NT) keresztül. A teljes ügyintézés a TRACES NT-ben történik.  Az adatok megadása is a TRACES NT-ben történik. A bejelentéshez előzetesen regisztrálni kell a rendszerben. 

60 nap

Növészegészségügyi bizonyítvány ( amennyiben a jogszabály előírja), Fuvarlavél

nincs

EKEIDR2