Foglalkoztatási jogviszony létrejöttének igazolása mezőőri eskütételhez

A mezőőri ágazati vizsgát eredményesen tett mezőőr az alkalmazására vonatkozó jogviszony létrehozását követően a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) előtt esküt tesz, amelyről a NAK esküokmányt állít ki. 

Kulcsszavak: Mezőőr

A mezőőri eskütételhez szükséges foglalkoztatási viszonyról szóló igazolást a mezőőrként foglalkoztató települési önkormányzatnak kell megtennie.

Az őrök alapképzésével kapcsolatos igényeket a települési önkormányzatok és a hegyközségek a NAK Megyei Igazgatóságainál írásban jelezhetik. 

A fenntartó a mezőőr foglalkoztatásáról, illetve a foglalkoztatás megszüntetéséről a mezőgazdasági igazgatási szervet (Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara) és a rendőrséget a foglalkoztatást, illetve annak megszüntetését megelőzően 5 napon belül írásban értesíti.

A foglalkoztatási jogviszony igazolásának tartalmaznia kell: 

a mezőőrt foglalkoztató települési önkormányzat adatait:  

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a helyi önkormányzatok és d) pontja alapján a köztestületek (hegyközségek) teljes személy illetékmentességben részesülnek. 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Igazgatóságai 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja 

Az eljárásban ügyfél a mezőőrt alkalmazandó települési önkormányzat és a hegyőrt alkalmazandó hegyközség. A 

vizsgát eredményesen tett mezőőr az alkalmazására vonatkozó jogviszony létrehozását követően a NAK előtt esküt tesz, amelyről a NAK esküokmányt állít ki. A mezőőrnek évenként a NAK által szervezett továbbképzésen részt kell vennie. A részvételt a NAK a vizsgabizonyítványba bejegyzi. 

NAK KÖZPONT