Védettségi igazolvány pótlása, cseréje - Oltottság vagy igazolt fertőzésből felgyógyulás esetén

Az Alapimmunizáltságon (oltottságon) vagy felgyógyuláson alapuló védettségi igazolványt az állampolgár hivatalból induló eljárás keretében automatikusan megkapja.

 

Kulcsszavak: oltáson alapuló, védettségi igazolvány, oltási kártya, oltási igazolvány, covid, védettségiigazolvány

Minden olyan érintett polgár, aki részére védettségi igazolvány került kiállításra

Az Alapimmunizáltságon (oltottságon) vagy felgyógyuláson alapuló védettségi igazolványt az állampolgár hivatalból induló eljárás keretében automatikusan megkapja.

Amennyiben az oltást, a gyógyultságot vagy az ellenanyag vizsgálaton alapuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül nem kapta kézhez védettségi igazolványát, annak újbóli kiállítására van lehetőség, melyhez nem kapcsolódik díjfizetési kötelezettség.

Ha a koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány adataiban változás történik (útlevél száma, személyi igazolvány számának változása), hivatalból induló eljárás keretében  automatikusan megkapja az új védettségi igazolványt, díjmentesen.

A védettségi igazolvány elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén kérelmezhető a pótlás 3000 forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetése esetén.

A védettségi igazolvány pótlása, vagy cseréje iránti kérelem benyújtható bármely kormányablakban személyesen, vagy elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon.

A védettségi igazolvány pótlása vagy cseréje iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

A védettségi igazolvány elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén az igazgatási szolgáltatási díj 3000 forint, amit az igénylőnek kell átutalással megfizetnie.

A kérelemhez szükséges mellékelni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

 

A kérelem benyújtása jogosultság. Elmulasztásának következménye az, hogy az új védettségi igazolvány nem kerül kiállításra.

Az új védettségi igazolványt a jogosult részére a hatóság a kérelem benyújtását követő 8 napon belül állítja ki, melyet követően kerül postázásra.

A kérelemhez szükséges mellékelni meghatározott esetekben az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. Amennyiben meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó egyéb okiratot is be szükséges nyújtani.

A 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

A kérelem felvételével kapcsolatban eljáró szervek a járási és kerületi kormányablakok

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY