Európai egészségbiztosítási kártya elektronikus igénylése

Az Európai egészségbiztosítási kártya az orvosilag szükségessé váló természetbeni ellátások igénybevételére való jogosultságot igazolja egy másik tagállamban való átmeneti tartózkodás során.

Kulcsszavak: EU kártya, EU TB kártya, EU kék kártya, európai tb kártya, EU egészségbiztosítási kártya, taj, taj kártya, neak, nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő, eu taj kártya, egészségbiztosítás, külföld, biztosítás külföldön, tbkártya, tajkártya, egészségbiztosítás, európai egészségbiztosítás,

A szolgáltatást saját Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek használhatják.

  1. Töltse le és telepítse az ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot
  2. Töltse le és telepítse az „Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához” elnevezésű nyomtatványt
  3. Nyissa meg és töltse ki a nyomtatványt az ÁNYK keretprogram segítségével.
  4. Kitöltés után készítse elő a nyomtatványt elküldésre („Kapcsolat az ügyfélkapuval”/”Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre”). Ha az ellenőrzés nem talált hibát, kattintson a „Kapcsolat az ügyfélkapuval”/”Beküldés ügyfélkapun keresztül” menüpontokra, majd adja meg Ügyfélkapus felhasználói nevét és jelszavát.

Eljáró hatóságra vonatkozó ügyintézési idő:

A kérelem benyújtását követő naptól számított 8 naptári nap, de az ügyintézési időbe nem számít bele a postai úton történő kézbesítés/személyes átvétel ideje.

Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához elnevezésű formanyomtatvány kitöltése és beküldése Ügyfélkapun keresztül.

Az eljárás illetékmentes.

Lakóhely/tartózkodási hely szerinti megye bármely kormányablaka.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)

Meghatalmazott útján történő elektronikus igénylés:

Amennyiben a kártya iránti kérelmet meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani és még nem rendelkezik a NEAK nyilvántartásába bejegyzett meghatalmazotti/képviseleti jogosultsággal, akkor a kérelem elektronikus beküldése előtt meghatalmazotti/képviseleti jogosultságát nyilvántartásba kell vetetni. A nyilvántartásba vételhez az alábbi, megfelelően kitöltött és aláírással (pecséttel) ellátott nyomtatványt (regisztrációs lap) kell leadni az egészségbiztosítási szerv valamely ügyfélszolgálatán.

További fontos információk:

A Kártya érvényessége: az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. A Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba, csak azoknál az egészségügyi szolgáltatásoknál, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.

A kártya nem váltja fel és nem helyettesíti a TAJ-kártyát Magyarországon.

Regisztrációs lap elektronikus ügyintézés keretében történő ügyintézéshez” nyomtatvány

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/09/EK rendelet

883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke A) pontja (3) bekezdésének hatálya alá tartozó ellátások meghatározásáról szóló S3. határozat.

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről

NISZ ZRT.