Fogyasztóvédelem - Engedélyes szolgáltatásminőség szabályozással kapcsolatos beszámolójának megküldése

A MEKH határozataiban rögzített, szolgáltatásminőség szabályozással kapcsolatos beszámoló megküldésének módja a Hivatal érintett engedélyesei számára.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, fogyasztóvédelem, szolgáltatásminőség, villamos energia, földgáz

A Hivatal érintett engedélyesei.

A kötelezettség megsértése esetén a Hivatal mérlegelés alapján  az ágazati jogszabályokban meghatározott szankciókkal (bírság kiszabása, felhívás kötelezettség teljesítésére) élhet.

Adott év március 31. napja

Nincs

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Nincs

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (Vet.) 57. § (1) bek.
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (Get.) 63/C. § (1) bek.

MEKH