KERESETLEVÉL ELŐTERJESZTÉSE NFK HATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE (JBFO-030M)

Az ügyfél az NFK által hozott véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási pert keresetlevél benyújtásával lehet megindítani, melyet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani.   A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton tarthat kapcsolatot a bírósággal.   A természetes személy ügyfélnek nem kötelező, de lehetséges elektronikus kapcsolatot tartani a bírósággal.

SZÜF, állam, kormány, közigazgatás, ügyfélkapu, adó, igazolvány, hírek, Magyarország, Magyar, Hungary, ügyintézés, elektronikus, űrlap, dokumentum, támogatás, vállalkozás, időpont, időpontfoglalás, hitelesítés, nyilvántartás, okmány, pénzügy, nyugdíj, család, egészségügy, oktatás, kutatás, tulajdon, választás, önkormányzat, kereset, keresetlevél, jogorvoslat, közigazgatási per, Fővárosi Törvényszék, törölt haszonélvezet, törölt haszonélvezeti jog, kérelmező, érintett ingatlan, visszajegyezhetőség vizsgálata, törölt haszonélvező, visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló hatósági eljárás, visszajegyzési eljárás, Nemzeti Földügyi Központ, NFK, Fétv.

Magyarország.hu - Ügyintézés szabadon