Kecskemét - Szociális alapszolgáltatások személyi térítési díj összegének csökkentése vagy elengedése

A szociális alapszolgáltatás térítési díjának csökkentésére vagy elengedésére évente kerül sor, amennyiben a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Ez magába foglalja az étkeztetés, a házi segítségnyújtáson belül a személyi gondozás szociális segítés, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, továbbá az értelmi fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel szolgáltatásokat. 

SZÜF, állam, kormány, közigazgatás, ügyfélkapu, adó, igazolvány, hírek, Magyarország, Magyar, Hungary, ügyintézés, elektronikus, űrlap, dokumentum, támogatás, vállalkozás, időpont, időpontfoglalás, hitelesítés, nyilvántartás, okmány, pénzügy, nyugdíj, család, egészségügy, oktatás, kutatás, tulajdon, választás, önkormányzat, térítési díj csökkentés, elengedés, jövedelem,

Magyarország.hu - Ügyintézés szabadon