A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemeltetett eBev portálon lehetősége van számos lekérdezésre az Adóhivatal által nyilvántartott adatokat illetően, a beküldött és fogadott elektronikus küldeményekkel kapcsolatban.  A szolgáltatás használatához Ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkezni. Amennyiben még nem rendelkezne Ügyfélkapuval, az alábbi linken tájékozódhat annak létrehozásával kapcsolatban.  Az eBEV portálon többek között a következő szolgáltatásokat éri el: adószámlájának lekérdezése az Adóhatóságtól kapott nyugták nyugták visszamenőleges letöltése üzenetek letöltése(az adóhatóság által 2007. január 24. után kiküldött összes értesítés lekérdezhető) jogosultságok lekérdezése (ellenőrizheti, mely adóalanyokhoz, milyen jogosultságokkal rendelkezik Az egyes indított lekérdezések eredménye azonnal megtekinthető a felületen.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről adó : jogszabályi előírásokon alapuló – egyszeri vagy folyamatos – fizetési kötelezettség, amelyet az állam vagy annak felhatalmazása alapján más szerv hajt be, meghatározott mértékben és időben természetes és jogi személyektől. adótartozás : az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás. járulék: a nyugdíjjárulék, a biztosított egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járuléka (ideértve a természetbeni egészségbiztosítási járulékot, a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékot), az egészségügyi szolgáltatási járulék, a táppénz-hozzájárulás, továbbá a végrehajtás tekintetében a jogalap nélkül felvett és visszakövetelt társadalombiztosítási és – a társadalombiztosítási szervek által folyósított – egyéb ellátások, valamint a társadalombiztosítás ellátásainak fedezetére előírt más kötelező járulékbefizetések, ideértve a jogosulatlan kifizetőhelyi költségtérítést is.