A Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) lehetővé teszi, hogy a különböző magyar nyilvántartásokból származó, a jármű életútjának lényeges adatait az ügyfél egy egységes felületen ingyenesen érje el. A lekérdezéseket bárki, cél és jogalap igazolása nélkül ingyenesen elvégezheti az azonosítást követően. A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök valamelyik azonosítási módjának kiválasztása után veheti igénybe, ehhez Önnek Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatással vagy eSzemélyivel szükséges rendelkeznie. Első alkalommal a belépés során az „Adatkezelési tájékoztató a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) igénybevétele során végzett adatkezeléshez” felugró ablakot szükséges elfogadnia, a közvetlen hozzáférés engedélyezéséről pedig határozatot kap értesítési tárhelyére. Az adatkezelési tájékoztató elfogadása után bármennyi keresést indíthat az alkalmazáson. A bejelentkezést követően a JSZP lekérdezési felületén a megismerni kívánt jármű rendszámát kell beírnia. A JSZP felületén az összeválogatott adatok és képi dokumentációk megjelennek, valamint lehetősége van azok elmentésére, vagy értesítési tárhelyre küldésére is. A lekérdezést követően az információk azonnal rendelkezésére állnak. Az adatszolgáltatás illeték- és díjmentes. Belügyminisztérium A közvetlen hozzáférést engedélyező határozat ellen  közigazgatási pert lehet kezdeményezni, fellebbezési jog felettes szerv hiányában nincs. A szolgáltatással csak a Magyarországon forgalomba helyezett járműveket lehet lekérdezni.  Az adatszolgáltatásban megismerhetőek a jármű forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki adatok a kilométeróra-állás és annak rögzítési időpontja, a forgalomból kivont állapot ténye, valamint az aktuális forgalomból való kivonás oka, jellege és a kivonás kezdő időpontja a jármű érvényes forgalmazási korlátozására vonatkozó adatok a körözés ténye az első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontjától az adatlekérdezés időpontjáig a jármű nyilvántartott tulajdonosainak száma a jármű származási országa a származás ellenőrzésének eredménye az előzetes eredetiségvizsgálat végzésének időpontja az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató vizsgálóállomás megnevezése és címe, az előzetes eredetiségvizsgáló által a jármű alvázszámára, motorszámára, motorkódjára, rendszámára és regisztrációs matricájára tett megállapítások az eredetiségvizsgálati képi dokumentáció az előzetes eredetiség-ellenőrzés során megállapított minősítés a kötvénynyilvántartásból beszerzett biztosítás tényére vonatkozó adat a kárnyilvántartásból beszerzett káreseményre vonatkozó adat és a káresemény dátuma. A kártörténeti adatok csak a 2019. január 1-jét követően bekövetkezett káreseményekről állnak rendelkezésre. A jármű futásteljesítményére és forgalomban tartására vonatkozó adatok a könnyebb értelmezhetőség érdekében grafikonon is megjelenítésre kerülnek, emellett hozzáférhető az eredetiségvizsgálat és a műszaki vizsgálat képi dokumentációja is.   A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 24. § (3a) bekezdés A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 23/A §-a A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 47. § (1) bekezdés o) pont, 51. § (9) bekezdés k) pont A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) 7.§ (1) bekezdés Járműéletút-adatszolgáltatás: a nyilvántartó által az e célra szolgáló informatikai platformon keresztül, több nyilvántartás adatainak felhasználásával elektronikus úton nyújtott szolgáltatás. Járműnyilvántartás: olyan egységes elektronikus nyilvántartás, amely tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány). A járműnyilvántartás tartalmazza a származás-ellenőrzés eredményének nyilvántartását és az előzetes eredetiségvizsgálattal kapcsolatos adatokat. A jármű előzetes eredetiségvizsgálata: olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása. Származás-ellenőrzés: külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt járművek forgalomba helyezést megelőző ellenőrzése, amelynek során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján sor kerül a jármű származásának tisztázására.