Kérelem származási perindításhoz történő hozzájáruláshoz, és eseti gyám kirendelésére

Az apaság vagy anyaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti. Az apaság megállapítása és az apaság vélelmének megdöntése iránti per megindításához a gyámhatóság a gyermek törvényes képviseletének ellátására eseti gyámot rendel ki, ha a perben gyermeke törvényes képviselőjeként az anya nem járhat el vagy nem kíván eljárni.Az apaság megállapítása iránt a pert a jogosultnak személyesen kell megindítania. 

SZÜF, állam, kormány, közigazgatás, ügyfélkapu, adó, igazolvány, hírek, Magyarország, Magyar, Hungary, ügyintézés, elektronikus, űrlap, dokumentum, támogatás, vállalkozás, időpont, időpontfoglalás, hitelesítés, nyilvántartás, okmány, pénzügy, nyugdíj, család, egészségügy, oktatás, kutatás, tulajdon, választás, önkormányzat, Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gyám kirendelése iránti kérelem

Magyarország.hu - Ügyintézés szabadon