Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, valamint a szabályozott központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója köteles az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet minden olyan technikai tevékenységről tájékoztatni amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés üzemszünetét vagy üzemzavarát okozza. Az együttműködő szerv köteles Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet minden olyan előre tervezhető technikai tevékenységről tájékoztatni, mely az együttműködő szervek közötti informatikai együttműködést korlátozza vagy akadályozza. Elektronikus ügyintézés üzemszünetét vagy üzemzavarát eredményező esetben a kötelezettek köre: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont hatálya alá tartozó elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő jogalanyok, valamint a a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója. Együttműködő szervek informatikai együttműködését érintő üzemszünet esetében a kötelezettek köre: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont hatálya alá tartozó elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő jogalanyok, valamint a a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek (együttesen: együttműködő szervek). Az elektronikus ügyintézés üzemszünetét vagy üzemzavarát eredményező esetben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, valamint a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója, az informatikai együttműködést érintően az együttműködő szerv kizárólag üzemszünet esetén köteles a személyre szabott ügyintézési felületen és a saját honlapján tájékoztatót közzétenni, valamint az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet is tájékoztatni az iFORM formátumú űrlapon. Az űrlap kizárólag az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet felé történő értesítés teljesítését teszi lehetővé! Elektronikus ügyintézés üzemszünetét vagy üzemzavarát eredményező esetben a következő adatokat köteles bejelenteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek:          szervezet neve;          érintett szakrendszer/ek megnevezése;          leállás oka;          leállás időpontja;          üzemszünet vége, üzemzavar elhárításának várható ideje;          leállás miatti tájékoztató közzétételének helye.   Együttműködő szervek informatikai együttműködését érintő üzemszünet esetében a következő adatokat köteles bejelenteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek:          szervezet neve;          érintett informatikai szolgáltatás/ok megnevezése;          leállás oka;          leállás időpontja;          üzemszünet vége,          leállás miatti tájékoztató közzétételének helye. Elektronikus ügyintézés üzemszünetét vagy üzemzavarát eredményező esetben: Előre tervezett – üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó – technikai tevékenységre vonatkozó tájékoztatást           a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója, vagy           elektronikus ügyintézést biztosító szerv, ha a technikai tevékenység kizárólag az ő működési körébe esik: a személyre szabott ügyintézési felületen, és saját honlapján köteles a technikai tevékenység tervezett kezdő időpontja előtt 3 nappal közzétenni, továbbá arról értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet. Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (üzemzavar) bekövetkezés esetén:          a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója, vagy         az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, ha az üzemzavar kizárólag az ő működési körébe esik, az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarország.hu honlapon, valamint saját honlapon köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet. Együttműködő szervek informatikai együttműködését érintő üzemszünete esetében: az együttműködő szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely az informatikai együttműködés korlátozását vagy üzemszünetét eredményezi, köteles olyan időszakra tervezni, amelyben a üzemszünet az ügyek intézése és a közfeladatok teljesítése során a legkisebb fennakadást okozza, az ilyen eseményről annak kezdete előtt legalább 5 nappal az együttműködő szerveket és az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet egyidejűleg tájékoztatnia kell. a személyre szabott ügyintézési felületen, és saját honlapján köteles a technikai tevékenység tervezett kezdő időpontja előtt 5 nappal közzétenni Az eljárás díj- és illetékmentes. Elektronikus Ügyintézési Felügyelet Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet elektronikus ügyintézést biztosító szerv: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont alapján a) az államigazgatási szerv, b) a helyi önkormányzat, c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalany, d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság, e) az alapvető jogok biztosa, f) az ügyészség, g) a közjegyző, h) a bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó iroda, i) a hegyközségek kivételével a köztestület, j) a közüzemi szolgáltató, k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalany, valamint l) a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az a)–k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalany. Szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet által kijelölt szervek. együttműködő szerv: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont hatálya alá tartozó elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő jogalanyok, valamint a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek (együttesen: együttműködő szervek). üzemszünet: Minden olyan előre tervezhető technikai tevékenység, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés üzemszünetét, illetve az informatikai együttműködés korlátozását vagy üzemszünetét eredményezi. üzemzavar: A szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény bekövetkezése.