Adatvédelmi incidens bejelentése ADATKEZELŐK számára

Azokat az adatvédelmi incidenseket, amelyek valószínűsíthetően kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az ADATKEZELŐ bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 33. cikk (1) bekezdése, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 25/J. §-a alapján.

SZÜF, állam, kormány, közigazgatás, ügyfélkapu, adó, igazolvány, hírek, Magyarország, Magyar, Hungary, ügyintézés, elektronikus, űrlap, dokumentum, támogatás, vállalkozás, időpont, időpontfoglalás, hitelesítés, nyilvántartás, okmány, pénzügy, nyugdíj, család, egészségügy, oktatás, kutatás, tulajdon, választás, önkormányzat, adatbiztonság;adatvédelmi incidens;biztonsági esemény;biztonság sérülése

Magyarország.hu - Ügyintézés szabadon